ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ІНТЕРТЕКСТ У РОМАНІ АРТЕМА ЧАПАЯ ''АВАНТЮРА''

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(93).2020.37-46

Ключові слова:

інтертекст, інтертекстуальність, травелог, роман мандрів, алюзія, цитація, ремінісценція, пародія

Анотація

У статті розглянуто шевченківський інтертекст у романі Артема Чапая (АнтонаВодяного) ''Авантюра''. Попри великий інтерес вітчизняних учених до питання інтертекстута інтертекстуальності сучасної української постмодерної прози, творчість Артема Чапаязалишилася поза увагою літературознавців. Тому варто з’ясувати й особливості його романумандрів, і наявність у ньому інтертексту Шевченкових творів, а також види та функціїінтертекстуальних зв’язків. Матеріалом дослідження став роман Артема Чапая, а такождля компаративного порівняння твори Т. Шевченка. Це допомогло визначити, як саме авторвикористовує тексти геніального поета, які види інтертекстуальної взаємодії наявні вромані і які функції вони виконують. Як методи дослідження використано компаративнийметод, метод текстуального аналізу. Підґрунтям для дослідження слугували сучасні теоріїінтертекстуальності та вивчення її проявів у постмодерній українській прозі.Спостереження над текстовими паралелями роману «Авантюра» й текстів ''Кобзаря''Т. Шевченка дало змогу зібрати багатий фактичний матеріал, що стало основою дляозначення видів і функцій генетичних зв’язків між ними. Зокрема, з’ясовано, що найчастішеАртем Чапай вдається до цитації, однак й алюзії, і ремінісценції теж наявні в його романі,так само як і пародіювання віршів Т. Шевченка. Мотиви Шевченкових творів мають функціїпідсилення емоційності викладу, розкриття характеру та настроїв головного героя,формують тему ностальгії за батьківщиною, а також стають способом національноїсамоідентифікації українця в чужому краї. Питання інтертексту у творчості письменникавсе ще потребує подальшого вивчення, зокрема щодо розгляду інтертекстуальності іншихроманів автора.

Біографія автора

М. В. Франчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Бедзір Наталія. Шевченкіанаукраїнської постмодерністичної прози[Текст]. Науковий вісникУжгородського університету. Серія:Філологія. Соціальні комунікації.Ужгород, 2014. Вип. 1. С. 25–28.

Бейник А. Андрій Курков іАртем Чапай дали ексклюзивнеінтерв’ю ''Новому дню''. URL:https://newday.kherson.ua/andrijkurkov-i-artem-chapaj-daliekskljuzivne-interv-ju-novomu-dnju/(дата звернення: 27.10.2020)

Грабович Г. ''Кобзар'',''Каменяр'' і ''дочка Прометея'':українські літературознавчіпарадигми та їхні підтексти. К:Критика, 2003. 631 с.

Джигун Л. Дискурсивний аналізпонять тревелог, щоденник,літературний портрет, сповідь.Сучасні проблеми мовознавства талітературознавства: зб. наук. праць/ відп. ред. І. В. Сабадош. Ужгород,2018. Вип. 23. С. 109–113.

Джугастрянська Ю. Українавіднайдена. URL:http://litakcent.com/2011/10/11/dvapohljady-na-knyzhku-artema-chapajapodorozh-iz-mamajotoju-u-poshukahukrajiny/ (дата звернення:29.10.2020).

Переломова О. С.Інтертекстуальність – структурнаознака текстів українськогопостмодерного дискурсу. ВісникСумського Держуніверситету. Серія174 – ''Філологія''. 2008. № 1. С. 174–180.

Січкар О. Шевченківські алюзіїв сучасній українській літературі (наприкладі творчості братівКапранових) [Текст]. Науковий вісникУжгородського університету: Серія:Філологія. Соціальні комунікації.Ужгород: Говерла, 2014. Вип. 1 (31):(Збірник укладено за матеріаламиМіжнародної наук. конференції "Т.Шевченко – володар у царстві духа"(25-26 лютого 2014 року, Ужгород)присвяч. 200-літтю від днянародження Т. Шевченка). С. 213–216.

Чапай Артем. Авантюра, абоПрактичні реалії мандрів побідняцьки: Еротико-політичнийдокументальний калейдоскоп. Харків,2008. 240 с.

Шевченко Т. Кобзар. К.:Радянська школа, 1987. 608 с.

Шистовська А. А. Поняттяінтертекстуальності та підходи донього. Записки з романо-германськоїфілології. 2017. Вип. 2. С. 132–139.DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.2(39).118627

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література