ПСИХОАНАЛІЗ МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ У РОМАНІ С. ПРОЦЮКА ''ІНФЕКЦІЯ''

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(93).2020.15-25

Ключові слова:

архетип, колективне несвідоме, Его, Аніма, Едипів комплес, комплекс Матері

Анотація

Стаття присвячена аналізові міжстатевих стосунків персонажів роману С. Процюка''Інфекція''. Творчість цього письменника є недостатньо дослідженою: наявні публікаціїкритиків та рецензентів не вичерпують усього багатства та глибини створеного ним. Цевідкриває шлях до актуальних досліджень у цьому напрямку.

Мета нашого дослідження – інтерпретація міжстатевих стосунків між героями романуна основі архетипу Аніми. Зважаючи на те, що цей архетип несвідомого досить частознаходить свій вияв у творі та яскраво виявляється в любовних лініях роману, було бнеправильно лишити його поза увагою. Запропонований аналіз допоможе нам виділитикомплекси, які притаманні героєві.

Використаний метод психоаналізу відповідає меті нашого дослідження, оскільки вінуможливлює пошук мотивів створення твору через аналіз поведінки персонажів, їхніхфантазій та снів. Саме з цих елементів можемо простежити, які комплекси має герой, івисунути гіпотезу про існування їх в автора (творця). Це ключові компоненти, навколо якихвиростають фантазії, що згодом переходять або стають основою художнього твору.

Результатами творчого пошуку є зіставлення дружини головного героя та його матері,що вказує на подібність і відповідність героїнь. Жінка, яка руйнує зв'язок свекрухи таневістки, постає в образі фатальної жінки. Аналіз сновидінь і фантазій героя вказує на те,що герой жив за рахунок жінок. Це підтверджено тлумаченням сновидінь і фантазій устатті. Розгляд дитячих років розкриває основну причину зради героя, оскільки тамзнаходимо два комплекси: Едипів комплекс та комплекс Матері. Під впливом останнього вгероя сформувалося донжуанство.

Зробивши певні висновків, можемо зазначити, що виявлені комплекси героя стаютьпричиною невротичного сприйняття дійсності та нестійкої психіки, що пояснює йогоповедінку.

Біографія автора

В. В. Мельнійчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

аспірант 4 року навчаннякафедри української та зарубіжної літератур

Посилання

Зарубіжна філософія ХХстоліття / за ред. Г. І. Волинки. Київ:Довіра, 1993. 239 с.

Зборовська Н.В. Психоаналіз ілітературознавство: посібник. Київ:Академвидав, 2003. 392 с.

Калинець І. Символіка кольорів.URL: http://about-ukraine.com/index.php?text=363 (дата звернення:09.12.2020).

Костецька Л., Мищенко Т.Комплекси в структурі психікиперсонажів роману С. Процюка''Тотем''. Вісник Запорізькогонаціонального університету.Запоріжжя, 2009. № 1. С. 82–85

Мітосек З. Теорія літературнихдосліджень / за ред. В.І. Іванюка.Сімферополь: Таврія, 2005. 408 с.

Муранець Т. Портрет фатальноїжінки у прозі Івана Франка. ВісникЛьвівського університету. Серіяфілологічна. Львів, 2013. № 58. С. 82–97.

Процюк С. Інфекція.Жертвопринесення. Тотем. ІваноФранківськ: Типовіт, 2012. 562 с.

Скорина Л. Замовляннязачаклованого лабіринту. URL:http://bukvoid.com.ua/events/pesentation/2012/09/02/113624.html (датазвернення: 09.12.2020)

Фройд З. Введение впсихоанализ: лекции. Москва: Наука,1989. 456 с.

Юнг К. Г. Архетип и символ.URL: https://www.litmir.me/br/?b=104497&p=1 (дата звернення:09.12.2020).

Юнг К.Г. Душа и миф: шестьархетипов. URL:https://bookap.info/clasik/yung_dusha_i_mif_shest_arhetipov/ (датазвернення: 09.12.2020).

Юнг К. Г. Исследованиефеноменологии самости. URL:https://www.rulit.me/books/aionissledovanie-fenomenologii-samostiread-520001-1.html (дата звернення:09.12.2020).

Юнг К. Г. Психология ирелигия. URL:http://lib100.com/book/common_psychology/psihologiya_i_religia/html/(дата звернення: 09.12.2020).

Юнг К. Г. Психология переноса.URL:https://knigogid.ru/books/406261-psihologiya-perenosa/toread (датазвернення: 09.12.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література