ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У П’ЄСІ ВІТАЛІЯ ЧЕНСЬКОГО "УЛІСС": ДОПИС, ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИК, "МОНОЕПОС"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(93).2020.6-14

Ключові слова:

Віталій Ченський, драматургія, жанровий експеримент, інтермедіальність, інтернет, медіа, "моноепос", монодрама, п’єса-чат, verbatim.

Анотація

Протягом останніх двадцяти років під впливом цифрових технологій відбуваєтьсятрансформація драми, яка стає інтермедіальною, інтерактивною та мультимедійною.Експерименти сучасних драматургів пов’язані з використанням техніки verbatim, дописів усоцмережах, блоґів й інших інтернет-текстів, включенням до драматичних текстівелементів, що репрезентують різноманітні прийоми, жанри та формати нових медіа.Проте означені процеси все ще не стали предметом наукової рефлексії. У статті наматеріалі п’єси сучасного українського драматурга Віталія Ченського "Улісс. Моноепос уп’ятнадцяти піснях" досліджено вплив нових медіа на традиційну структуру драматичноготвору. З’ясовано, що текст п’єси постав на основі авторських дописів, коментарів, оголошеньу соціальній мережі Facebook упродовж 2014 – 2016 років і був доповнений ретроспективнимивставками, що сягають подій 2004 року. У процесі дослідження виявлено, що завдякимодифікації техніки verbatim – відтворенню мовлення користувачів соцмереж і чатів –драматург прагне повернути віртуальний текст у реальність. Однак авторський добір ірозташування дописів за допомогою монтажної техніки, численні літературні алюзії йремінісценції перетворюють своєрідний інтернет-щоденник на фікційний твір. Жанровасутність "Улісса" неоднозначна, оскільки авторське жанрове визначення "моноепос уп’ятнадцяти піснях" вступає в протиріччя з моделлю монодрами, що лежить у його основі.Текст п’єси включає в себе низку нефікційних фрагментів, покликаних підтвердитиправдоподібний, документальний характер подій, референтних щодо біографії автора. Пропринципову відкритість і незавершеність тексту свідчить його оновлена версія зпідзаголовком "моноепос у шістнадцяти піснях". Отже, інтермедіальний експериментавтора варто розглядати в контексті родо-жанрових й екстралітературнихтрансформацій сучасної драматургії. П’єса апелює до комунікативних можливостейсучасних медіа, але водночас фіксує їхню вичерпність, віртуалізацію, підміну реальностізнаками реальності.

Біографія автора

Л. В. Закалюжний, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук,доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури

Посилання

Бортнік Ж. І. Сучаснамонодрама як культурно-історичнийфеномен: генеза, поетика, рецепція : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06.Чернівці, 2016. 229 с.

Васильєв Є. М. Сучаснадраматургія: жанрові трансформації,модифікації, новації : монографія.Луцьк: ПВД "Твердиня", 2017. 532 с.

Еко У., Кар’єр Ж.-К. Несподівайтеся позбутися книжок /пер. з франц. І. Славінської. Львів :ВСЛ, 2015. 256 с.

Менцвель А. Антропологічнауява : есе і нариси / пер. з пол.О. Вознюк. Київ: Юніверс, 2012.380 с.

Ченский В. Улисс. Моноэпос впятнадцати песнях // Любимовка.Фестиваль молодой драматургии.URL:https://lubimovka.ru/lyubimovkagod/285-uchastniki-lyubimovki-2016(дата звернення: 02.12.2020).

Ченский В. Улисс. Моноэпос вшестнадцати песнях // ©оюзписателей. 2018. № 17. URL:https://magazines.gorky.media/sp/2018/17/zakaznye-veshhi.html (датазвернення: 27.11.2020).

Garcia Landa J. A. Literature inInternet. Chapter Seven // The Textureof Internet: Netlinguistics in Progress /ed. by S. Posteguillo, M. J. Esteve, M. L.Gea-Valor. Newcastle : CambridgeScholars Publishing, 2007. P. 143–159.

Hayles K. N. ElectronicLiterature. New Horizons for theLiterary. Notre Dame : University ofNotre Dame Press, 2008. 223 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література