ЖАНРОВО-ПОЕТИКАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬРОМАНУ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА "АНГЕЛИ ПОМСТИ"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(92).2020.60-70

Ключові слова:

Олесь Ульяненко, жанр, поетикальні особливості, дискретний роман, голос, інтеріоризація, становлення.

Анотація

У статті представлено альтернативний щодо традиційної рецепції та спрямований насамперед на жанрову ідентифікацію та визначення поетикальних особливостей аналіз роману Олеся Ульяненка "Ангели помсти". З’ясовано, що, по-перше, "Ангели помсти" становлять спробу на широкому художньому тлі представити долю жінки як долю приречено-трагічну, а отже, це суперечить хибному уявленню про буцімто мізогінний характер творчості письменника. І, по-друге, хаотичне та надміру емоційно-експресивне говоріння чи не всіх важливих дійових осіб разом з іронічним автором, який усе знає, і водночас майже цілковите мовчання титульних персонажів-жінок свідчить про те, що образи й Марго, й Альми, і Таньки можна вважати трьома версіями однієї головної героїні, становлення якої зумовлено голосами оповідачів та автора, який усе знає. Унаслідок цього обґрунтовано, що твір Олеся Ульяненка можна визначити як дискретний роман, у якому всі три частини, що з них складається твір, об’єднує "головна героїня". Але ця "головна героїня" постає з умоглядного абстрагування від титульних персонажів-жінок і вмотивовується, з одного боку, інтеріоризацією мовлення персонажів-чоловіків включно з майже автором, який усе знає, для їхнього особистого становлення, а з іншого – ідентифікацією "ангелів помсти", якими за такої перспективи виявляються не Марго, Альма чи Танька, а ті, з чиєї провини замовкають голоси оповідачів.

Натомість шуканими "ангелами помсти" є всі ті множинні чинники, які спрямовані на процеси, прямо протилежні становленню. А це означає, що роман Олеся Ульяненка присвячений не вшануванню "ангелів помсти", а, навпаки, зневазі буцімто посланців небес, що радше поводять себе як пересічні антропологічні створіння.

Біографія автора

Ф. М. Штейнбук, Університет Коменського в Братиславі

Доктор філологічних наук, професор

Посилання

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Москва: Художественная литература, 1975. 504 с.

Голобородько К. Поетична персоналізація концепту Бог у лінгвосвідомості Олександра Олеся. Український світ у наукових парадигмах. Харків: ХІФТ, 2017. Вип. 4. С. 86–92.

Жолковский А. К., Ямпольский М. Б. Бабель/Babel. Москва : Cart Blanche, 1994. 446 с.

Кропив’янська Ю. Олесь, чоловік Божий. URL:http://litakcent.com/2017/09/29/oles -cholovik-bozhiy/. (дата звернення: 29.10.2020).

Куюмурджи В. Українські ангели смерті.URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books /2012/10/23/082407.html?fb_action_i ds=481571671865083&fb_action_types =og.recommends&fb_source=other_mul tiline&action_object_map=%7B"481571 671865083"%3A371143899636367%7 D&action_type_map=%7B"4815716718 65083"%3A"og.recommends"%7D&actio n_ref_map=%5B%5D (дата звернення: 28.10.2020).

Маленко О. Українська "сентиментальна" любов як естетичний концепт і лінгвоментальний досвід. Український світ у наукових парадигмах. Харків: ХІФТ, 2018. Вип. 5. С. 14–21.

Пастух Б. Дух неспокою на відхідній молитві. URL: http://litgazeta.com.ua/articles/duhnespokoyu-na-vidhidnij-molytvi/(дата звернення: 27.10.2020).

Пуніна О. Самітний геній: Олесь Ульяненко: літературний портрет. Київ: Академвидав, 2016. 288 с.

Соловей О. І страх, і втрати, і любов. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/books /2013/06/29/110002.html (дата звернення: 29.10.2020).

Ульяненко О. Ангели помсти: трилогія. Ч. 1. Кур’єр Кривбасу. 2006. № 6. С. 28–109.

Ульяненко О. Ангели помсти: трилогія. Ч. 2. Кур’єр Кривбасу. 2006. № 7. С. 68–104.

Ульяненко О. Ангели помсти: трилогія. Ч. 3. Кур’єр Кривбасу. 2006. № 8. С. 98–150.

Хализев В. Е. Теория литературы: учебник. Москва: Высш. шк., 2000. 398 с.

Хофман Т. Литературные этнографии Украины: проза после 1991 года. Санкт-Петербург: Алетейя, 2016. 448 с.

Штейнбук Ф. М. Жанровое своеобразие и внутреннее единство "Конармии" И. Э. Бабеля: дис. … кандидата філол. наук: 10.01.02. Ялта, 2002. 210 с.

Штейнбук Ф. М. Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття: монографія. Київ: Педагогічна преса, 2007. 292 с.

Evans M. N. Fits and Starts: A Genealogy of Hysteria in Modern France. Ithaca: Cornell University Press, 1991. 318 p.

Goldmann L. Pour une sociologie du roman. Paris: Gallimard, 1964. 341 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія літератури