Поточний номер

№ 1(102) (2024)
Опубліковано: 2024-04-26

Весь випуск

Переглянути всі випуски


У 2020 р. журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки" включено до переліку наукових фахових видань (Категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук, наказом Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020, № 1188.
Журнал індексується в таких наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory та CiteFactor.
Представництво в системах реферування: журнал реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, в Google Академія та Українському реферативному журналі «Джерело». Журнал індексується в Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, Scilit, WordCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).
Журнал зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 23685-13525Р (Філологічні науки) від 27.12.2018 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.
«Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» має повнотекстову версію в Інтернеті на платформі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та сайті електронної бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Кожний випуск журналу обов’язково розсилається до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки України, Державної науково-технічної бібліотеки України, інших провідних наукових бібліотек.
Архів журналу розміщено за адресою: https://visnyk.zu.edu.ua/index.php?lan=Ukrainian
ISSN 2663-7642 (Print) ISSN 2707-4463 (Online)