Література і літературознавство у дзеркалі філософського дискурсу: до питання про основи інтерпретації в умовах загальнокультурного синтезу

Автор(и)

  • Н. І. Астрахан

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(90).2019.50-59

Ключові слова:

методологія літературознавства, інтерпретація літературного твору, онтологічна герменевтика, загальнокультурний синтез.

Анотація

У статті розглянуто аспекти взаємодії літературознавчого та філософського дискурсу, що відображено передусім на рівні методології науки про літературу. Літературознавча методологія ХХ – початку ХХІ століття значною мірою була сформована розвитком напрямів у філософії: філософією життя та екзистенціалізмом, феноменологією, філософською антропологією, структуралізмом та постструктуралізмом, онтологічною герменевтикою. Під впливом філософських ідей відбувається розгортання художньої практики, що відповідає сформованій ще в епоху Античності традиції сократівського діалогу як своєрідного прообразу літературного твору в його сучасному розумінні. З опорою на праці М. Мамардашвілі та Ж. Женетта проаналізовано феномен смислової інтерпретації художнього тексту літературного твору, який характеризується як такий, що виникає на перетині художньо-інтелектуального та життєвого досвідів. Віднайдені в результаті інтерпретації смисли є актуальними для буття загалом, що розкривається у своїй справжності та повноті в процесі авторського творення та читацького відтворення, вибудовуючи передумови для щасливої самореалізації особистості. Феномен інтерпретації, зокрема визначення її аксіологічних основ, розглянуто в контексті проблеми загальнокультурного синтезу, який відповідає необхідності об'єднання зусиль усіх творців духовної культури, взаємодії всіх її традицій для створення цілісного уявлення про людину та світ. Стверджується, що література та філософія відіграють роль своєрідних репрезентантів досвіду мистецтва та досвіду науки в процесі загальнокультурного синтезу. Перевірка результатів інтерпретації трансляцією / перекодуванням усвідомлених смислів у простір суміжних традицій духовної культури – необхідна складова літературознавчого пізнання.

Посилання

Аверинцев С. С. Символ. София-Логос. Київ, 2001. С. 155–161.

Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Эстетика словесного творчества. Москва, 1986. С. 297–325.

Бонецкая Н. К. М. Бахтин и идеи герменевтики. Бахтинология: Исследования, переводы, публикации. К столетию рождения Михайла Михайловича Бахтина (1895–1995). Санкт-Петербург, 1995. С. 32–42.

Врубель Л. Герменевтика. Література. Теорія. Методологія : пер. з польськ. С. Яковенка. Київ, 2008. С. 56–113.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод : Основы философской герменевтики. Москва, 1988. 704 с.

Домащенко А. В. Об интерпретации и толковании. Донецк, 2007. 277 с.

Женетт Ж. Структурализм и литературная критика. URL : http://papusha.at.ua/genette_strukturalism.doc (дата обращения: 26.09.2019).

Мамардашвили М. Литературная критика как акт чтения. URL : http://www.rl-critic.ru/new/mk.html (дата обращения: 26.09.2019).

Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). URL : https://knigogid.ru/books/257873-lekcii-o-pruste/toread (дата обращения: 26.09.2019).

Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. Москва, 2000. 416 с.

Марков Б. В. Герменевтика Dasein и деструкция онтологии у Мартина Хайдеггера. Герменевтика и деконструкция. Санкт-Петербург, 1999. C. 10–33.

Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. Москва, 2000. 512 с.

Рассказов Ю. С. Теоретическая поэтика литературного произведения. URL : http:/ /www.proza.ru/2009/11/08/231 (дата обращения: 26.09.2019).

Шапир М. И. Язык быта. Языки духовной культуры. Путь. 1993. № 3. С. 120–138.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія літератури і компаративістика