Ефект очуження: Бертольт Брехт і Гельмут Байєрль

Автор(и)

  • О. І. Анхим
  • М. М. Анхим

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(90).2019.43-49

Ключові слова:

ефект очуження, епічний театр, діалог, монолог, епігон, послідовник.

Анотація

У статті розглянуто теоретичний та художній діалог Г. Байєрля з Б. Брехтом, що точиться навколо основних концептів епічного театру. Увагу переважно зосереджено на особливостях рецепції ефекту очуження Г. Байєрлем. Здійснений аналіз п’єс драматурга показує зумовленість особливостей їх поетики різноманітними художніми засобами, які автор перейняв здебільшого у свого вчителя Б. Брехта, підпорядковуючи традицію епічного театру власним творчим настановам. На прикладі п’єс "Пані Флінц", "Іоанна із Дьобельна" та "Веселун" з’ясовано, що на різних етапах свого творчого шляху Г. Байєрль постійно прагнув удосконалення своїх мистецьких навичок та інструментарію. Він не сліпо використовував усі вказівки й методи Б. Брехта, а поступово шукав при цьому власне розуміння епічного театру та, відповідно, нові засоби й техніки, більш дієві щодо зображення безпосередньої дійсності. Саме так Г. Байєрль намагався практично реалізувати учнівський діалог із Б. Брехтом у театрі на наступному етапі розвитку. Із зазначеного вище робимо підсумок, що завдяки вмілому використанню прийомів Б. Брехта Г. Байєрль зумів перенести його персонажів у нову реальність та художньо показати нову дійсність, чим довів силу брехтівської теорії та її дієвість у нових суспільно-історичних умовах. За допомогою порівняльного аналізу з’ясовано, що, хоча розуміння драматургом ефекту очуження в багатьох аспектах перегукується з брехтівським, усе ж сам прийом зазнає певних трансформацій. Такі спостереження дали підстави обґрунтувати думку, згідно з якою Г. Байєрль не епігон, а послідовник Б. Брехта, який, хоча й опирався на усталену драматургічну практику, рухався самобутнім шляхом у драматургії.

Посилання

Анхим О. І. Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на матеріалах драматургії Гельмута Байєрля) : дис. кандидата філол. наук : 10.01.06. Житомир, 2019. 227 с.

Соколовська С. Ф. Ефект очуження як теоретико-літературна категорія : генезис, поетика (на матеріалі творчості Б. Брехта) : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.наук. Донецьк, 2000. 16 с.

Чирков А. С. Жанровое своеобразие драм-парабол Хельмута Байерля. Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении. 1978.С. 37–40.

Baierl H. Die Köpfe oder Das noch kleinere Organon. Berlin. Weimar, 1974. 152 S.

Beyer P. Dramatik der Deutschen Demokratischen Republik. Wroclaw, 1976. 104 S.

Buhl M. Zur Brecht-Rezeption des Dramatikers Helmut Baierl. Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock : Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 1980. Heft 3/4. S. 27–30.

Eckhardt J. Das epische Theater. Darmstadt, 1983. 246 S.

Mittenzwei W. Gestaltung und Gestalten im modernen Drama. Berlin und Weimar, 1969. 2. Auflage. 463 S.

Müller K.-H. Gespräch mit Helmut Baierl. Theater der Zeit. 1976. № 5. S. 57–61.

Schivelbusch W. Sozialistisches Drama nach Brecht. Drei Modelle : Peter Hacks – Heiner Müller – Hartmut Lange. Darmstadt, 1974. 263 S.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія літератури і компаративістика