ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ (СИМВОЛУ) ТРИЗУБА В "ЛЕГЕНДАХ СТАРОКИЇВСЬКИХ" НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(92).2020.6-14

Ключові слова:

синтез, інтерпретація тексту, рецепція, Київська Русь, християнство.

Анотація

У статті досліджено міфологічні та літературні джерела, науково обґрунтовані та оповідні гіпотези щодо походження та значення символу тризуба у світовому вимірі, в українській культурі та свідомості українців, зокрема розглянуто версії походження національного символу та його значимість для ініціації українців як самобутнього народу через аналіз збірки "Легенди старокиївські" Наталени Королевої. Висвітлено погляди авторки щодо рівності українського народу поміж такими народами, як греки, римляни та ін. Цей комплекс поглядів та гіпотез, синтезовані в легендарній збірці Наталени Королевої "Легенди старокиївські", підкреслюють її погляди та переконання щодо української літератури, яку можна ставити в один ряд із провідними європейськими літературами.

Саме "Легенди старокиївські" є фокусним текстом для дослідження та аналізу важливості образу тризуба для України. Акцентовано увагу на значенні тризуба в період правління князя Володимира в Київській Русі та під час прийняття християнства.

Описано версії походження зазначеного символу саме з конфесійної позиції та міфології.

У текстах оповідного легендарного характеру ("Еклога", "Таврійська бай", "Володимирове срібло" тощо), які продукує неординарна, колоритна Наталена Королева, авторка, яка підносила українську літературу до світового рівня, часто принагідно написане виявляється на рівні інтерпретації ключовим, концептуальним.

Зроблено висновок, що за допомогою синтезу міфологічних і наукових поглядів щодо походження та символічної значимості тризуба (тризубця) для українського народу Наталена Королева достеменно підкреслила та довела істину щодо самобутності українського народу ще від доби середньовіччя.

Установлено, що в сучасний період широко визнаними є декілька теорій щодо походження українського тризуба (зокрема, національного символу – Герба України), на основі яких і ґрунтуються вчення про інтереси та підходи до визначення періоду виникнення української нації.

Біографія автора

Ю. А. Ковальчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Аспірантка ІІІ року навчання
кафедри української та зарубіжної літератур

Посилання

Антофійчук Володимир. Євангельський контекст у творчості Наталени Королевої. Слово і час. 2000. № 8. С. 36 – 45.

Астрахан Н. Буття літературного твору: аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія. К.: Академвидав, 2014. 432 с.

Бабак І. Історичне значення тризуба як символу України. Етнічна історія народів Європи. 2008. Вип. 27. С. 127 – 129.

Білоус П. В. Інтерпретація літературного твору. Житомир, 2012. 140 с.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. К.: Довіра, 1993. 414 с.

Голубовськ І. Виплекані мрією і любов’ю. Слово і час. 2002. № 11. С. 41 – 45

Дей О. Легенди та перекази. К.: Наукова думка, 1985. С. 13.

Канигін Ю. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства: Романесе.К.: А. С. К., 2004. 528 с.

Карпюк М. Початок Нового Еволюційного циклу. Рівне, 2020. 34 с.

Ковалів Юрій. Літературні силуети. Слово і час. 2019. № 2. С. 69 – 84.

Мишанич О. Дивосвіти Наталени Королевої. Королева Н. Предок. К., 1991. 651 с.

Мишанич О. Повернення. К.: АТ "Обереги", 1997. 336 с.

Наталена Королева. Легенди старокиївські. К.: Школа, 2006. 256 с.

Повість врем’яних літ / Худ.- оформлювач А. С. Ленчик. Харків: Фоліо, 2005. 317 с.

Рюриковичи и Романовы: князья, цари, императоры / сост. И. Левашова. Донецк: ООО "Глория Трейд", 2012. 384 с.

Семенко В. Хто такі українці? Що таке Україна? Х.: ВД "ШКОЛА", 2010. 160 с.

Зінченко. О. Таємниця княжого тризуба. Що символізує наш герб?URL: https://www.istpravda.com.ua/arti cles/2010/10/18/578/] (дата звернення: 22.10.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література